Call TheONE
Menu

Help onze zeilschepen symbool voor Nederland te blijven staan

Onze vloot van 300 antieke zeilschepen dreigt zonder steun van de overheid verloren te gaan. Dat is niet alleen een cultureel en economisch drama, het schaadt ook duizenden lokale ondernemers in en rondom het Waddengebied en het IJsselmeer.

Daarnaast dreigt hiermee kennis verloren te gaan hoe we onze voortrekkersrol kunnen behouden als het gaat om natuurherstel en behoud. 

Daarom liggen we vandaag met 175 schepen voor Pampus. Letterlijk en figuurlijk. We vragen hiermee aandacht voor de situatie die is ontstaan door de corona crisis.

Als schippers zijn we bescheiden. Daarom zullen we niemand tot last zijn. Wel roepen we iedereen op om het belang van ons voortbestaan tot zich te nemen en dit met zoveel mogelijk mensen te delen.    

175 Antieke Nederlandse tjalken en klippers voor pampus

Wij zijn zoveel meer dan commerciële toeristenboten 

Wij zijn een van de gepassioneerde schippers die, met antieke Nederlandse platbodems, honderdduizenden toeristen uit binnen en buitenland van de Waddenzee en het IJsselmeer laat genieten.

Daarmee horen wij thuis in het rijtje van Nederlandse molens, klompen, tulpen en zeevaart. Maar we doen nog zoveel meer voor de toeristen en dit gebied.

WIJ ZIJN EEN ZEILENDE ENCYCLOPEDIE 

Wij hebben een belangrijke rol op het gebied van voorlichting in binnen en buitenland.

Wij zijn als schippers als het ware een zeilende encyclopedie die mensen van jong tot oud, naast een geweldige tijd, voorlichting geeft over het herstel van het Waddengebied en het IJsselmeer. Daar zijn we trots op.

WIJ ZIJN BELANGRIJK VOOR DE LOKALE ONDERNEMER

Wij faciliteren vakantie in eigen land en ondersteunen de lokale ondernemer en economie. 

Toerisme in het Waddengebied en het IJsselmeer verandert steeds meer naar slow travel. Bij deze vorm van reizen geniet men van de producten en diensten van lokale ondernemer. Juist in deze tijd hebben we dat nodig.  

ONZE BIJDRAGE AAN DIT GEBIED IS ONVERVANGBAAR    

Het IJsselmeer en het Waddengebied is uniek in de wereld. Wij hebben een belangrijke rol om met onze passie, kennis en inzet een bijdrage te leveren aan het behoud en herstel van deze gebieden. Dat willen we nog decennia blijven doen.

Wat kun je doen om ons te ondersteunen?

De noodzakelijk steun die wij vragen moet van de overheid komen. Daarvoor zijn de afgelopen maanden al te diep gezonken. Maar ook jij kunt bijdragen. Dat kan op de onderstaande vier manieren.  

 1. Teken de online petitie voor meer draagvlak richting de overheid.
 2. Deel dit bericht zoveel mogelijk onder vrienden op Social Media. 
 3. Boek nu alvast een dag of een week weg op een van onze zeilschepen.
 4. Een bijdrage in de vorm van een donatie is altijd welkom. Alle beetjes helpen. Neem hiervoor contact op met ons zodat jouw bijdrage voor de juiste doeleinden wordt ingezet.
 5. Bekijk onze live stream op Hollandschezeilvloot.nl.

Bedankt voor jullie support,

Olaf en Nicci

Handhygiëne aan boord van onze zeilschepen

Hieronder staan onze handhygiëne protocollen die van toepassing zijn i.v.m. de Corona maatregelen. Opgesteld en aangepast op basis van de algemene richtlijnen Handhygiëne Zorginstellingen door C.F. Youell.

Doel

Het doel van dit protocol is de preventie van infecties

Toepassingsgebied

Dit protocol is van toepassing voor alle bemanningsleden aan boord.

Werkwijze

1. Algemeen

Sieraden
Om de handen goed te kunnen wassen/desinfecteren dienen sieraden zoals ringen, polshorloges, armbanden en ook lange mouwen geen belemmering te vormen.

Wondjes
Open wondjes aan de handen of huidbeschadigingen afdekken met een waterafstotende pleister of liever nog stevige schoonmaakhandschoenen.

2. Toepassen handhygiëne

(alleen van toepassing indien lichamelijk contact medisch noodzakelijk is)

 • Voor contact met de klant, in geval van noodzakelijk medisch onderzoek
 • Na contact met lichaamsvloeistoffen
 • Na contact met de klant
 • Na contact met de directe omgeving van de klant

Als de handen net voor het contact met de klant al gewassen of gedesinfecteerd zijn, dan hoeft dat niet opnieuw te gebeuren. Moment 1 en 4 vallen dan samen.

3. Reiniging of desinfectie:

Desinfectie van niet-zichtbaar vuile handen met handalcohol heeft de voorkeur boven
handen wassen. Indicaties voor handen wassen met water en zeep:

 • Bij zichtbaar vuil
 • Na bezoek van het toilet
 • Bij plakkerig aanvoelen
 • Na neussnuiten en hoesten

Na het wassen van de handen met water en zeep geen handalcohol gebruiken. Dit is een te grote belasting voor de handen, en de concentratie alcohol wordt verdunt, waardoor het onwerkzaam wordt.

4. Noodzakelijke faciliteiten handhygiëne:

 • Handalcohol in dispenser
 • Handalcohol in flacon met pompje
 • Zeep in dispenser
 • Papieren handdoekjes

5. Techniek

Techniek inwrijven met handalcohol. Voor het gebruik van handalcohol moeten de handen goed droog zijn. Volg de onderstaande stappen:

 1. Breng handalcohol uit de dispenser op de droge handen aan zonder daarbij het tuitje van de dispenser aan te raken.
 2. Neem zoveel handalcohol dat het tuitje van één hand met handalcohol is gevuld.
 3. Wrijf de handen gedurende 30 seconden zorgvuldig over elkaar tot de handen droog zijn. Ook de vingertoppen, duimen en gebieden tussen de vingers en de polsen moeten grondig worden ingewreven

6. Handhygiëne

Aan boord van zeilende passagiersschepen in geval van noodzakelijk medisch handelen.

Een handalcohol dient te voldoen aan de Europese normering EN 1500. Handalcohol wordt bij voorkeur door middel van een dispenser verstrekt.

Techniek handen wassen met water en vloeibare zeep:
Wanneer de handen zichtbaar verontreinigd zijn moeten ze altijd gewassen worden
met water en zeep.

 • Open de kraan. De temperatuur moet behaaglijk zijn voor de handen en het water moet flink stromen.
 • Maak de handen goed nat en voorzie deze van een laag vloeibare zeep uit de dispenser, zonder het tuitje van de dispenser aan te raken.
 • Wrijf de handen nu vervolgens gedurende 10 seconden goed over elkaar. Let op dat de vingertoppen, duimen en gebieden tussen de vingers goed worden ingewreven.
 • Spoel de handen goed af.
 • Droog de handen goed af met een papieren handdoek. Ook de polsen en de huid tussen de vingers goed drogen.
 • Sluit de kraan met de elleboog of met de papieren handdoek.
 • Deponeer de gebruikte handdoek in de daarvoor bestemde afvalbak.

Tot slot nog dit:

Lotions en crèmes: Wees zuinig op je handen. Door het vele wassen worden de handen droog. Gebruik een vette handcrème uit een tube.
Dispensers: Vervang de gehele voorraadfles wanneer een dispenser leeg is. Nooit navullen. Reinig de dispenser wanneer het reservoir vervangen wordt.

Corona protocollen voor dagtochten aan boord van onze zeilschepen

Hieronder staan de opgestelde protocollen verantwoord varen, waar wij ons tijdens het zeilen per 1 juni 2020 aan houden i.v.m. de Corona maatregelen.

Bijgewerkt op 10 juli 2020

Preambule

 • Deze afspraken gelden voor alle zeilchartervaart gerelateerde activiteiten.
 • Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle eigenaren, bemanningsleden en klanten.
 • Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting. Ondernemers en klanten houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
 • Brancheorganisaties, schepen en overheid communiceren over de afspraken. Schepen maken afspraken zichtbaar op een digitaal portaal, in een overeenkomst en aan boord.

Protocol bepalingen dagtochten zeilreizen

Voor ondernemers

 • Regels worden digitaal gepubliceerd, worden gedeeld in overeenkomsten en zijn zichtbaar aanwezig aan boord.
 • Geef, in de overeenkomst, het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd aan boord mag. Richtlijn is de voorgeschreven groepsgrote/-samenstelling zoals bepaald in de noodmaatregelen.
 • Er word geen catering ‘aan boord’ geleverd. Eventuele consumptie goederen worden door de klant zelf meegenomen of aangeleverd voor vertrek door een extern bedrijf.
 • Zorg voor maximale hygiëne, met extra aandacht voor de te nemen tijd om dit te verzorgen.
 • Zorg voor duidelijke protocollen inzake omgang met de klant, veiligheidsinstructie en bewustzijn.
 • Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd

Voor ondernemers die 1,5 meter niet kunnen waarborgen als gevolg van buitengewone omstandigheden

 • Vraag de klant om een algemene verklaring inzake de gezondheid van de reizigers op basis van degeldende richtlijnen.
 • Zorg dat de bemanning met klantcontact elke ochtend hun temperatuur opmeten (zodat veiligheid klant gewaarborgd is).

Voor klanten

 • Volg altijd de aanwijzingen van de bemanning op. Er is een strikte hiërarchie aan boord waarbij de schippers instructies ten alle tijden opgevolgd dienen te worden.
 • Kom alleen met de toegestane en afgesproken groepssamenstelling.
 • Kom niet naar het schip als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 • Betaling (indien van toepassing) geschiedt vooraf.

Voor de gemeente

 • Pleeg overleg met de havendienst en evalueer met deze en de ondernemer op regelmatige basis. Doel van het overleg is het voorkomen van samenscholing als gevolg van de bedrijfsactiviteiten.

Protocol eindreiniging aan boord van charterschepen

Op basis van en aangepast vanuit de handleiding ‘Huishouding Zorginstellingen’
C.F. Youell, 11 april 2020.

Doel

Het doel van deze werkinstructie is dat bemanningsleden en eventueel ingehuurde
schoonmakers weten hoe, en volgens welke richtlijnen, het schip dient te worden gereinigd.

Toepassingsgebied

Deze werkinstructie is van toepassing voor de bemanning, ingehuurd personeel en van
toepassing aan boord van het aangeboden schip.

Werkwijze

1. Algemeen

 • Isolatie op en aan boord, Er word gewerkt met handschoenen en een schort. Er is geen risico op besmetting via druppels.
 • Neem alleen de noodzakelijke materialen mee naar binnen.
 • Wees er alert op om als je handschoenen draagt niet met de handschoenen de ogen, neus en mond aan te raken.
 • Trek beschermende maatregelen uit voor het verlaten van de gereinigde ruimte.
 • Wegwerpmaterialen worden verzameld in afgesloten container en opgeslagen in een niet, publiekelijk, toegankelijke ruimte. Wasbare materialen worden direct gewassen, dan wel in afgesloten plastic zakken vervoerd tot het moment van wassen.
 • Was je handen voor het verlaten van de ruimtes benendendeks.

Wat is huishoudelijk reinigen:

De gebruikelijke reinigingsmethode aan boord van charterschepen (bij voorkeur met
sprayflacon, microvezeldoek, vloerwisser).

Wat is desinfecteren:

Reinigen met alcohol 70% of goedgekeurde desinfectiedoekjes, of chlooroplossing 1 tablet in 5 liter water, of 125ml bleekmiddel in 5 liter water.

Stap 1: Eindreiniging benedendeks

 • Huishoudelijke reinigen van dagverblijf en sanitair. Hutten en andere gastruimtes zijn deugdelijk en permanent afgesloten.
 • Het gebruik van serviesgoed dient ontmoedigt te worden. Na gebruik dient dit desinfecteerd te worden.

Stap 2: Eindreiniging bovendeks

 • Het hele schip word geschrobd en gespoeld. Het gastendeel (kuip) wordt gereinigd waarbij extra aandacht gegeven word aan zitgedeeltes en handrelingen.

Stap 3: Algemene zaken

 • Achtergelaten zaken dienen verwijdert te worden in afgesloten plastic zakken.

Stap 4: In het geval van een vermoeden van besmettingsgevaar

 • Het schip dient gedesinfecteerd te worden (alcohol of bleek) en mag pas 48 uur na desinfectering weer aangeboden worden, met toestemming van de bevoegde autoriteiten.

Corona protocollen aan boord van onze schepen

De brancheorganisatie BBZ heeft, met inbreng van een aantal schippers, protocollen opgesteld die vanaf 1 juni zorg dragen voor een Corona veilige omgeving aan boord van onze schepen tijdens onze georganiseerde zeilreizen.

Bijgewerkt op 10 juli 2020

Zo verzorgen wij Corona veilige zeilreizen

Op basis van de protocollen en de situaties aan boord van de verschillende schepen hebben we een aantal voorzieningen aangebracht:

 • Loopwegen van bemanning en de klant zijn gescheiden. Daar waar dit niet mogelijk is hebben we handzeep gel klaarstaan en wordt extra aandacht besteed aan hygiëne.
 • Aan boord zijn naast de gebruikelijk reinigingsmiddelen extra desinfecterende middelen aangeschaft. Denk hierbij aan handgel (alcoholbasis), schoonmaak spray (alcoholbasis), handschoenen etc etc.
 • Vooraf vind er contact plaats met de klant waarbij naast de gebruikelijke afspraken er ook extra aandacht besteed word aan de gezondheidstoestand en groepssamenstelling.

Maatregelen voor gasten en crew tijdens Corona

Onderstaand de BBZ maatregelen, waar wij ons aan houden.

1.Maatregelen voorafgaand aan de reis

 • Geef, in de overeenkomst, het maximum aantal deelnemers aan dat tegelijkertijd aan boord mag.
 • Bepalend is de voorgeschreven groepsgrootte/-samenstelling zoals bepaald in de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.
 • Maatregelen worden op de website van de ondernemers gepubliceerd.
 • Betaling geschiedt vooraf.
 • Kom niet aan boord bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts.

2. Algemene maatregelen

 • Hang duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne instructie op.
 • Leg gasten uit welke maatregelen genomen zijn en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een veilige omgeving. (zie instructies aan gasten en personeel).
 • Zorg ervoor dat er bij de ingang(en) van het schip een mogelijkheid is om de handen te ontsmetten.
 • Zet in elke hut, bij openbare wastafels en bij openbare toiletten pompjes met desinfecterende zeep en papieren handdoeken (i.p.v. stoffen handdoeken).
 • Controleer bij aan boord gaan of er sprake is van verschijnselen die mogelijk op Corona duiden.

3. Instructies aan bemanning

 • Dagelijkse briefing bemanning.
 • Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet aangepast worden?
 • De bemanning heeft een voorbeeldfunctie; iedereen houdt zich aan de regels.
 • Bemanning maakt schoon volgens schoonmaken aan boord protocol.

4. Instructies aan gasten

 • Aan het begin van de reis instructies geven aan de gasten, daarna herhalen indien nodig.
 • Vaak handen wassen met desinfecterende zeep.
 • Handen schudden en ander fysiek contact vermijden.
 • Niesen en hoesten in de elleboog of papieren zakdoeken gebruiken.

5. Algemene maatregelen catering

 • Er mag tijdens het varen beneden dek geen maaltijd genuttigd worden zonder de 1,5 meter regel te kunnen handhaven.
 • Zo min mogelijk personeel in de keuken.
 • Bij zelfcatering gelden dezelfde voorwaarden.
 • Glazen, bestek etc. altijd afwassen (in de vaatwasser) met heet water.
 • Wegwerp servetten en placemats gebruiken.
 • Gebruik zoveel mogelijk mono-verpakkingen voor broodbeleg, maar denk ook aan zoutjes etc.
 • Vermijd zoveel mogelijk gebruik van etenswaar waar gasten met de handen aan moeten zitten.

6. Bar

 • Oppervlaktes regelmatig reinigen.
 • Geen bier uit de tap.
 • Glazen wassen in heet water.
 • Contactloos betalen.

7. Ten slotte

 • Als een bemanningslid of gast tijdens de reis last krijgt van verkoudheidsverschijnselen (longklachten en kortademig) en koorts moet deze het schip verlaten.
Corona protocols on our ships

Schoonmaal protocol aan boord van onze schepen

Onderstaand de BBZ maatregelen t.b.v. schoonmaak protocol waar wij ons aan houden.

1. Algemeen

 • Er wordt gewerkt met handschoenen en een schort.
 • Wees er alert op om als je handschoenen draagt niet met de handschoenen de ogen, neus en mond aan te raken.
 • Trek beschermende maatregelen uit voor het verlaten van de gereinigde ruimte.
 • Wegwerpmaterialen worden verzameld in afgesloten container en opgeslagen in een niet publiekelijk toegankelijke ruimte.
 • Was je handen voor het verlaten van de ruimtes.

2. Definities

 • Huishoudelijk reinigen: De gebruikelijke reinigingsmethode aan boord van charterschepen (bij voorkeur met sprayflacon, microvezeldoek, vloerwisser).
 • Desinfecteren: Reinigen met alcohol 70% of goedgekeurde desinfectiedoekjes, of chlooroplossing 1 tablet in 5 liter water, of 125ml bleekmiddel in 5 liter water.

3. Dagelijkse routine

 • Schoonmaken van reling en andere veel aangeraakte oppervlakten bij van en aan boord gaan van gasten.
 • 2 keer per dag reinigen van sanitair.
 • Dagelijks desinfecteren van deurklinken en overige vaak aangeraakte oppervlakten (deurtjes, deurknoppen, kuipbanken).
 • Alle vaat wordt altijd in de vaatwasser of met heet water afwassen.
 • Aan dek: schoonmaken van reling, handles van lieren en andere veel aangeraakte oppervlakten.
 • Desinfecteren van toetsenborden van navigatieapparatuur/marifoon/intercom.
 • Wasbare materialen worden direct na gebruik gewassen, dan wel in afgesloten plastic zakken vervoerd tot het moment van wassen.

4. Eindreiniging

 • Benedendeks: huishoudelijk reinigen van dagverblijf, hutten, sanitair, kombuis en bar
 • Bovendeks: het hele schip word geschrobd en gespoeld. Het gastendeel (kuip) wordt gereinigd waarbij extra aandacht gegeven word aan zitgedeeltes en handrelingen.
 • Achtergelaten zaken dienen verwijdert te worden in afgesloten plastic zakken.

5. In het geval van een vermoeden van besmettingsgevaar

 • Het schip dient gedesinfecteerd te worden (alcohol of bleek) en mag pas 48 uur na desinfectering weer aangeboden worden, met toestemming van de bevoegde autoriteiten.